VÄLKOMMEN TILL WHISKY EXPO - LINKÖPING KONSERT OCH KONGRESS I SAMARBETE MED LINDBLAD MÄSS OCH KONFERENS
ÖPPETTIDER LINKÖPINGS WHISKYEXPO Fredag 18-23 Lördag 12–17 OCH 18-23

Nytt seminarie – Smögen Single Casks

Smögen Single Casks

Smögen är den svenska västkustens rökiga essens och startade produktion i augusti 2010. Ett 15-tal destilleributeljeringar har släppts alltsedan 2014 och fem av dessa har varit Single Cask, från ett enda fat, där den starka destillerikaraktären ges en extra personlig prägel av det enskilda fatet; inte alla fat platsar för att bli buteljerade som Single Cask, men de som passar gör stort intryck! Vi går igenom vad som skapar en bra Single Cask-buteljering och smakar dessutom igenom flera olika fatlagringar, inklusive ännu ej släppta. Fyra buteljeringar provas.